Một số hình ảnh thi tuyển công nhân xây dựng đi làm việc tại Libya

Một số hình ảnh thi tuyển công nhân xây dựng đi làm việc tại Libya